Wednesday, October 5, 2022
Home Tags งานยุ่ง

Tag: งานยุ่ง

จัดการความ “ยุ่ง” ด้วยเทคนิคบริหารงาน-เวลา อย่างมืออาชีพ

"งานยุ่ง" ต้องจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายและคำนึงถึงเป้าหมายในอนาคตจะเปลี่ยนสถานการณ์ความยุ่ง ให้มีคุณภาพได้

รู้จัก Eisenhower’s Matrix เทคนิคจัดลำดับความสำคัญของงาน

คนที่ "จัดลำดับความสำคัญ" ของงานไม่เป็น ไม่รู้จะทำอะไรก่อน-หลัง จนรู้สึกยุ่งอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ปริมาณงานจริง ๆ ไม่ได้มากขนาดนั้น ต้องจัดระเบียบชีวิตแล้วนะ