Friday, July 19, 2024
Home Tags ข้อเข่าสูง

Tag: ข้อเข่าสูง

“หุ่นยนต์ผ่าตัด” ตัวช่วยแพทย์ ยกระดับการผ่าตัดข้อเข่าเทียม

อาการปวดข้อสร้างความทุกข์ทรมานและเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะแบบแผลเล็ก ทางเลือกใหม่การรักษาที่ตรงจุดและปลอดภัย