Thursday, October 5, 2023
Home Tags กลิ่นกาย

Tag: กลิ่นกาย

ผู้ชายที่ชอบกินผัก-ผลไม้ มี“กลิ่นกาย” ดึงดูดใจผู้หญิงได้มากกว่า!

ผลการศึกษาล่าสุดพบว่า ผู้ชายที่กินผัก-ผลไม้ในปริมาณที่มาก จะมี“กลิ่นกาย” ดึงดูดใจผู้หญิงได้มากกว่า