ดูภาพนี้สิ! อธิบาย EQ ของคุณได้ว่าเป็นอย่างไร

ความฉลาดทางอารมณ์ หรืออีคิว (EQ) คือความสามารถในการรับรู้ของตนเอง ในการระบุ ประเมิน และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของกลุ่ม ความสามารถด้านการควบคุมอารณ์ที่ช่วยให้ดำเนินชีวิตให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์อย่างมีความสุข ภาพนี้คือบททดสอบที่สามารถบอกได้ว่าคุณมีความฉลาดทางอารมณ์มากน้อยแค่ไหน

1. ถ้าคุณมองไปที่ผืนหญ้าก่อน 

เมื่อมองภาพนี้แล้วคุณเห็นผืนหญ้าก่อน นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญและแคร์ความรู้สึกกับคนที่อยู่แวดล้อมหรือ คนที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยในเวลาปัจจุบัน คุณให้ความสนใจกับคนที่อยู่รอบข้างเป็นอย่างมาก และในจำนวนนั้นบางคนก็รู้ว่าคุณแคร์พวกเขา แต่บางคนก็ไม่รู้หรือเข้าใจว่าคุณได้แสดงความห่วงใยต่อเขา แต่เรื่องเหล่านี้ไม่ได้กวนใจคุณเลย เพราะสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดคือคอยดูแลพวกเขาเป็นอย่างดี ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน ด้วยนิสัยแบบนี้ความฉลาดทางอารมณ์ของคุณอาจจะยังไม่มากพอ เพราะคุณจะคิดถึงแต่คนที่อยู่รอบข้าง ไม่ได้สนใจว่า คนอื่นนอกเหนือจากนี้จะคิดอย่างไร เมื่อนานวันเข้าก็จะทำให้เกิดปัญหาที่คุณเองก็คาดไม่ถึง

2. คุณมองเห็นเด็กผู้หญิงก่อน

ถ้าคุณมองภาพนี้แล้วเห็นหน้าเด็กผู้หญิงก่อนองค์ประกอบอื่นในภาพ นั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่ถือเอาคำพูด ความคิด ความรู้สึกของคนอื่นอยู่เหนือความคิด ความรู้สึกตัวเอง คุณมีความฉลาดทางอารมณ์เป็นอย่างมาก และคุณก็รู้ตัวเองดีว่าไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันเพียงใดก็ยังสามารถควบคุมผู้คนที่อยู่รอบข้างได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามคุณต้องระวังไม่ให้ตัวเองเป็นคนของประชาชนมากไป ด้วยการให้ความช่วยเหลือคนอื่น แต่ไม่ได้นึกถึงแรงกำลังที่คุณมี

3. คุณมองเห็นกระจกเป็นอันดับแรก

ถ้าคุณมองภาพนี้แล้วเห็นกระจกก่อนเป็นอันดับแรก นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก ถ้าตีความในทางสัญลักษณ์กับการเห็นกระจกก่อน นั่นหมายถึงกระจกได้สะท้อนความเป็นคุณออกมามากที่สุด นั่นหมายความว่า เวลาที่คุณต้องเจอกับอารมณ์ของคนอื่นนั้น คุณจะพยายามทำทุกทางเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด อาทิ เมื่อมีบางคนเศร้าเสียใจ คุณไม่ลังเลที่จะค้นหาอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาเศร้า ถ้าคุณทำให้ใครบางคนหัวเสีย คุณก็จะหาเหตุผลให้ได้ว่าทำไมพวกเธอและ เขาถึงหัวเสีย และนั่นคือนิสัยของคุณที่ไม่ยอมปล่อยให้เรื่องราวต่าง ๆ นั้นมากวนใจพวกคุณจนข้ามวัน