คนวัยเกษียณก็มีสเต็ปชีวิตที่ต้องคิดวางแผนเหมือนกันนะ

มนุษย์เงินเดือนบางคนคิดว่าตัวเองน่าจะมีเงินสำหรับชีวิตบั้นปลายถึงแค่อายุเฉลี่ยคนไทย นั่นก็คือ ผู้ชายอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 75 ปี ผู้หญิงอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 80 ปี ฟังแล้วก็เริ่มขนลุกเลยทีเดียว ว่าเมื่อหลังเกษียณเราอาจจะมีชีวิตอยู่อีกนานเป็น 20 กว่าปีเลยทีเดียว เเละบางทีอายุยืนมากกว่าอายุเฉลี่ย แต่เงินไม่พอสำหรับชีวิตหลังเกษียณ แล้วจะทำยังไง

วัยเกษียณควรเเบ่งเป็น 3 ช่วงชีวิตอีกครั้ง เพื่อการวางแผนให้กับตัวเอง

ช่วงต้น คือช่วงที่อายุ 60-69 ปี เป็นช่วงที่ยังมีแรงกายและมีไฟ เพราะเพิ่งหมดวัยทำงาน และมีเวลาให้กับตัวเองเต็มที่ บางคนวางแผนท่องเที่ยวเพราะไม่เคยได้เที่ยว บางคนนำเงินที่ได้จากการเกษียณมาลงทุนทำตามความฝัน โดยคิดว่าอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้เงินเก็บงอกเงย และไม่เบื่อเพราะว่างจนเกินไป แต่ควรลงทุนในรูปแบบที่ทำให้เงินงอกเงยด้วยปันผล นั่นคือการสร้างผลตอบแทนโดยให้คนอื่นทำงานแทน และเลือกจากความมั่นคงในธุรกิจรวมทั้ง ธุรกิจเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนทั้งประเทศหรือไม่

ช่วงกลาง คือช่วงอายุ 70-79 ปี คือช่วงของร่างกายที่ถดถอย และใช้พลังร่างกายในการหาเงินยากมาก สิ่งเดียวที่ควรทำคือช่วงของการดูแลสุขภาพร่างกายจากประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพที่ซื้อไว้ รวมถึงการลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อรักษาเงินที่มี หรือได้เพิ่มจากปันผลเป็นไปอย่างช้า ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงหากชีวิตของเราอายุยืนยาวกว่าอายุเฉลี่ยคนไทย

ช่วงท้าย คืออายุ 80 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่จำเป็นต้องมีคนช่วยดูแล อาจจะต้องจ้างพยาบาลหรือ ถ้ามีลูกหลานใกล้ชิดคอยดูแลก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี จึงเป็นช่วงของการใช้เงินที่หามาเพื่อตัวเองอย่างแท้จริง

สิ่งที่สำคัญของทั้ง 3 ช่วงคือ สุขภาพร่างกายที่ต้องดูแลมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่พลังทางการหาเงินถดถอยลง ใช้แต่เงินที่เก็บเอาไว้ก่อนวัยเกษียณ โดยวัยเกษียณทุกช่วงควรมีเงินรายเดือนประมาณ 70% ของรายรับที่เคยได้ตอนก่อนเกษียณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์และการชอบเข้าสังคม รวมถึงอาชีพที่เคยทำ

จากการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่รวมค่าเช่าบ้าน โดยเป็นการใช้จ่ายที่อยู่ในระดับการใช้ชีวิตพอเพียง แต่ละอาชีพจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ดังนี้

  1. อาชีพผู้บริหารบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ใช้จ่ายวัยเกษียณมากที่สุด จะอยู่ที่ 18,030 บาท

2. ข้าราชการทั่วไป ใช้จ่ายอยู่ที่ 16,056 บาท สันนิษฐานว่า 2 กลุ่มนี้ใช้สูงที่สุด 2 อันดับแรก น่าจะเป็นเพราะมีเงินบำนาญรายเดือนสำหรับการใช้ โดยผู้ที่ทำงานจนกระทั่งครบอายุราชการเกษียณในอดีต ก็จะได้เงินบำนาญเกือบเท่ากับเงินเดือน

3. อาชีพที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทนาย วิศวกร ค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 15,545 บาท

4. พนักงานในสำนักงาน เช่น พนักงานบัญชี พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานการเงิน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 11,460 บาท

5. พนักงานให้บริการ เช่น พนักงานขาย พนักงานโรงแรม และพนักงานทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 8,153 บาท

6. พนักงานในโรงงาน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 7,248 บาท

7. เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 5,679 บาท

เพราะฉะนั้นลองอ้างอิงยอดใช้จ่ายจากอาชีพสุดท้ายของเรา แล้วคิดคร่าว ๆ ว่า เราควรเตรียมเงินก้อนไว้สำหรับวัยเกษียณเท่าไหร่