บุคลิกภาพที่เป็น บอกได้จาก “สิ่งที่เห็น”

จากภาพด้านล่างนี้เพียงภาพเดียว สามารถบ่งบอกถึงบุคลิกภาพที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณได้ เพียงบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นเป็นอย่างแรกนั้นคืออะไร แล้วมาดูเฉลยกันว่าจะตรงกับความเป็นตัวตนของคุณมากน้อยแค่ไหน

ต้นไม้

หากเห็น “ต้นไม้” ที่อยู่ตรงกลางของภาพนี้เป็นสิ่งแรก แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีตรรกะ มีเหตุผล และใช้สมองมากกว่าใช้อารมณ์หรือความรู้สึก ซึ่งสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะทำอะไรคุณจะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดโดยไม่ยึดอารมณ์เป็นที่ตั้ง

แต่ขณะเดียวกัน ก็จะทำให้คุณลดความคาดหวังในการทำสิ่งต่าง ๆ ลงไปด้วยเช่นกัน แทนที่จะเลือกทำในสิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ คุณจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จได้มากกว่า เพราะไม่อยากทำอะไรเสี่ยง ๆ

สิงโตตัวเมีย

หากเห็น “สิงโตตัวเมีย” ที่อยู่ด้านซ้ายของภาพนี้เป็นสิ่งแรก แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีบุคลิกแข็งแกร่ง และมีอิทธิพลต่อคนอื่น คุณมักทำสิ่งต่าง ๆ ไปตามสัญชาตญาณ ทำให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความตื่นเต้น

คุณไม่ชอบทำตามอย่างใคร และเชื่อมั่นในความคิดของตนเองมากกว่า แม้รู้ดีว่าบางครั้งคำแนะนำของคนอื่นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ยังยืนกรานที่จะทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดต่อไป อย่ามองว่าการยอมรับคำชี้แนะและความช่วยเหลือจากผู้อื่น จะทำให้คุณดูอ่อนแอหรือด้อยค่า เพราะแท้ที่จริงแล้วกลับช่วยให้คุณดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม

กอริลล่า

หากเห็น “กอริลล่า” ที่อยู่ด้านขวาของภาพนี้เป็นสิ่งแรก แสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นหรือความภาคภูมิใจในตนเอง คุณมักมองว่าตัวเองด้อยค่าอยู่ตลอดเวลา และชอบกดดันตัวเองในทุกเรื่อง เพื่อให้ออกมาดีอย่างที่คาดหวังไว้ แต่หากเรื่องใดไม่เป็นไปอย่างที่คิด ก็จะทำให้คุณเดินหน้าต่อไปได้ยาก

อย่างไรก็ตาม คุณเป็นคนที่เปิดใจในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ และยังมีเซนส์ในเรื่องที่เข้าใจได้ยากด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ต้องระมัดระวังเช่นกัน เพราะไม่มีใครชอบคนอวดภูมิที่แสดงความรู้ของตนเองเหนือกว่าคนอื่น

ปลา

หากเห็น “ปลา” ที่อยู่ด้านล่างของภาพนี้เป็นสิ่งแรก แสดงว่าคุณเป็นคนละเอียดอ่อน เพราะน้อยคนนักที่จะเห็นสิ่งนี้ และยังเป็นการบ่งบอกถึงบุคลิกภาพที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณด้วย

คุณเป็นคนที่รักชีวิตและธรรมชาติที่แวดล้อมตัวคุณ แม้คนบางคนจะมีความซับซ้อนเข้าใจยากไปบ้าง แต่คุณจะพยายามปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความรักและความเข้าใจ เพราะรู้ดีว่าสิ่งที่คุณให้คนอื่นไปนั้น ก็จะได้รับกลับคืนมาด้วยเช่นกัน

ที่มา : peacequarters.com