แม่นไม่แม่น? “กอดอก” ท่าไหน บอกความถนัดได้

คนเรามี 2 แขน ท่ากอดอกก็มี 2 แบบ โดยที่แต่ละแบบสามารถบอกได้ว่าความถนัดของคุณคืออะไร ถ้าอยากรู้แล้วล่ะก็ ลองมาสำรวจตัวเองกันดีกว่า ว่าท้ายที่สุดแล้วท่ากอดอกในแบบที่คุณทำประจำนั้น บอกความถนัดคุณได้แม่นหรือไม่แม่น?

ถ้าคุณกอดอกโดยให้แขนซ้ายอยู่เหนือแขนขวา

เป็นที่รู้กันว่าสมองด้านขวานั้นเป็นสมองส่วนที่ใช้สำหรับความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ ทั้งนี้คนที่ใช้สมองด้านขวามากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นศิลปิน หรือผู้ที่สามารถคิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ และโดยทั่วไปคนที่ถนัดซ้าย มักจะใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย ซึ่งนั้นหมายความว่า ถ้าคุณเป็นคนที่กอดอกแล้วแขนซ้ายอยู่เหนือขวา นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือ คิดค้นงานที่ทำให้โลกนี้ตะลึงเลยทีเดียว

ถ้าคุณกอดอกโดยให้แขนขวาอยู่เหนือแขนซ้าย

สำหรับคนที่กอดอกแล้วแขนขวาอยู่เหนือแขนซ้าย นั้นหมายถึงคนที่ใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา ซึ่งสมองซีกซ้ายหมายถึงการใช้ตรรกะ หรือเหตุและผล คุณคือคนที่ชอบบริหารจัดการ และความสำเร็จมักเข้ามาคุณโดยง่าย และเหนืออื่นใด ลักษณะเช่นนี้ทำให้คุณเป็นคนมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะ