เรื่องบนเตียงดีขึ้นแน่ ถ้า “แก่” แต่ “หัวใจยังเด็ก”

  ภาพจาก pixabay

  คู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมายาวนานหลายคู่ มักจะมีปัญหา “เรื่องบนเตียง”  ไม่แซ่บเหมือนสมัยยังหนุ่มยังสาว  ซึ่งอาจเป็นเพราะฝ่ายชายเริ่มมีปัญหาอวัยวะส่วนสำคัญไม่สามารถตั้งตรงได้ ขณะที่ฝ่ายหญิงก็ต้องต่อสู้กับอาการวัยทองหลังหมดประจำเดือน จนทำให้สามีภรรยาหลายคู่ที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแทบไม่มีอารมณ์ทำการบ้านกับอีกฝ่าย

  แต่จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูในแคนาดา  พบว่า  เรื่องบนเตียงจะดีขึ้นได้ ถ้าต่างฝ่ายยังรู้สึกว่า “หัวใจยังเด็ก”   แม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นแล้วก็ตาม

  โดยทีมวิจัยนำโดย สตีเฟ่น ม็อค  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษา The Midlife in the United States (MIDUS) ที่สอบถามคนวัยกลางคน และผู้สูงวัยชาวอเมริกัน อายุระหว่าง 45-65 ปี จำนวน 1,170 คน ในช่วงระหว่างปี 1995 -2005  เกี่ยวกับทัศคติในเรื่องเซ็กซ์กับอายุ , ความบ่อยในการมีเซ็กซ์,   คุณภาพของการมีเซ็กซ์  รวมถึงความสนใจเกี่ยวกับเรื่องบนเตียง ตลอดระยะเวลา 10 ปี

  ปรากฏว่า  คนที่รู้สึกว่าตัวเองแก่เท่าอายุจริงนั้น จะมีความพอใจที่ลดลงเวลามีเซ็กซ์กับคู่ของตนเอง และเมื่อมีอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมีความสุขกับเรื่องบนเตียงลดลง

  แต่กับคนที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่แก่ หรือเด็กกว่าอายุจริง กลับพบว่ามีผลในเชิงบวก ทั้งต่อทัศนคติ, ความรู้สึกและความสนใจต่อกิจกรรมบนเตียงกับคู่ของตัวเอง  ส่งผลให้มีความสุขกับการมีเซ็กซ์มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอายุที่แท้จริงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสุขทางเพศลดลง แต่อยู่ที่ทัศนคติและความรู้สึกของคนนั้นๆ มากกว่า

  ที่มา : www.studyfinds.org