เรื่องใกล้ตัว EP.26 : อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น ให้เปรียบเทียบตัวเองในวันวาน

อยากทำชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น คนที่ควรนำมาเปรียบเทียบด้วยมากที่สุดคือตัวเราในอดีต อย่ามัวเสียเวลาไปใส่ใจชีวิตคนอื่นให้บั่นทอนพลังบวกของตัวเอง