อัปเดต “คนละครึ่ง” แจก 3,000 บาท กระตุ้นเศรษฐกิจ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ Tonkit360 ได้เสนอโครงการของรัฐบาลที่ต้องการจะช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพ ส่งเสริมการบริโภคของประชาชน และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งก็คือโครงการ “คนละครึ่ง” ที่กำลังเตรียมจะดำเนินโครงการ

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ได้เห็นชอบโครงการ “คนละครึ่ง” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว Tonkit360 จึงจะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “คนละครึ่ง” มาอัปเดตให้ทราบ

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 • ร้านค้ารายย่อยที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนวันที่ 1 ต.ค. 63
 • ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนวันที่ 16 ต.ค. 63
 • ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่ 23 ต.ค.-31 ธ.ค. 63
 • เปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 10 ล้านคน

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขในการใช้จ่ายเงิน

 • ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย
 • ครอบคลุมค่าอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าแผงลอย ร้านโชห่วย หาบเร่ ร้านค้าริมทาง
 • ใช้กับผู้ขายที่ขึ้นทะเบียน “ถุงเงิน” ของธนาคารกรุงไทย
 • ไม่สามารถใช้จ่ายที่ร้านค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านแฟรนไชส์)
 • ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะได้รับเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท ใช้จ่ายแบบ “ร่วมจ่าย” คือ รัฐจะจ่ายมูลค่าสินค้าให้ 50 เปอร์เซ็นต์ (ครึ่งหนึ่ง) ส่วนอีก 50 เปอร์เซ็นต์ ผู้ซื้อสิ้นค้าเป็นคนจ่ายเอง
 • ใช้ได้วันละ 100 บาทเท่านั้น
 • เงินจำนวนนี้ไม่สามารถนำไปซื้อล็อตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ได้ แต่ทางรัฐบาลได้มีโครงการ “เพิ่มกำลังซื้อ” ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ เพิ่มวงเงินใช้จ่ายจำนวน 500 บาท/คน/เดือน เป็นเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 63) เช่นเดียวกันกับโครงการ “คนละครึ่ง”

ข้อมูลจาก Facebook.com : ไทยคู่ฟ้า