พี่บอกแล้วนะ! EP.12 : วิธีรับมือคนจำพวก “ศูนย์กลางจักรวาล”

เมื่อเราเลี่ยงคนบางจำพวกที่ยึดตัวเองเป็น “ศูนย์กลางจักรวาล” ไม่ได้ ก็ต้องหาวิธีรับมือให้ได้ เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเราเอง