เรื่องใกล้ตัว EP.14 : ดูแลตัวเองอย่างไร? ให้ปลอดโรคร้ายในวัย 40

เมื่ออายุเข้าสู่หลักสี่ อย่าลืมใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นเพื่อจะได้ปลอดจากโรคร้ายต่าง ๆ เพราะวัยนี้ฟื้นตัวได้ยากกว่าวัยหนุ่มสาว