ชี้เป้า “6 หมวดสินค้า Back to School” ลดราคารับเปิดเทอม

ภาพจาก freepik.com

อีกเพียงไม่กี่วันก็จะเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แล้ว แต่ในช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี บวกกับผลพวงจากการระบาดของ COVID-19 ก็กระทบผู้ปกครองหลาย ๆ คน เพราะต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้เท่าเดิม ลดลง แม้กระทั่งไม่มีเลย รัฐบาลจึงมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านค่าครองชีพ นำโดยกระทรวงพาณิชย์ ด้วยโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 5 Back to School” ซึ่งดำเนินมาถึงล็อตที่ 5 แล้ว

โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ดำเนินมาจนถึงล็อตที่ 5 ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการนี้มาแล้ว 4 ล็อต เป็นกลุ่มสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน แต่ในล็อตที่ 5 นี้ จะเป็นกลุ่มสินค้า Back to School เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการซื้อหาของให้กับบุตรหลานในช่วงเปิดภาคเรียนที่กำลังจะถึงนี้

โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 5 Back to School” มีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเปิดภาคเรียนทั้งสิ้น 6 หมวดสินค้า สินค้าที่ร่วมรายการรวม 1,605 รายการ และลดราคาสูงสุดถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยโครงการนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับผู้ผลิต 7 ราย และผู้จำหน่าย 13 ราย ทั้งห้างค้าส่ง ค้าปลีก และโมเดิร์นเทรด

สินค้า 6 หมวด ได้แก่

1. ชุดนักเรียน

มีสินค้าที่เข้าร่วมลดราคาทั้งหมด 883 รายการ ลดราคาสูงสุด 66 เปอร์เซ็นต์ เช่น เสื้อนักเรียนอนุบาล ประถม มัธยม กางเกง-กระโปรงนักเรียนอนุบาล การเกง-กระโปรงนักเรียนประถม มัธยม ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดยุวกาชาด ผ้าผูกคอและเครื่องหมายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นต้น

2. รองเท้านักเรียน

มีสินค้าที่เข้าร่วมลดราคาทั้งหมด 79 รายการ ลดราคาสูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์ เช่น รองเท้าหนังนักเรียนชาย-หญิง รองเท้ากีฬาชาย-หญิง รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้า ถุงเท้าลูกเสือ เป็นต้น

3. กระเป๋านักเรียน

มีสินค้าที่เข้าร่วมลดราคาทั้งหมด 59 รายการ ลดราคาสูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ เช่น กระเป๋านักเรียน กระเป๋าเป้-เป้ล้อลาก กระเป๋าสะพาย กระเป๋าดินสอ เป็นต้น

4. เครื่องเขียน

มีสินค้าที่เข้าร่วมลดราคาทั้งหมด 160 รายการ ลดราคาสูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ไม้บรรทัด ดินสอสี เป็นต้น

5. หนังสือเรียน

มีสินค้าที่เข้าร่วมลดราคาทั้งหมด 379 รายการ ลดราคาสูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์ เช่น แบบเรียนสำหรับเด็กอนุบาล ประถม มัธยม หนังสืออ่านนอกเวลา แบบฝึกหัด เป็นต้น

6. สื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ

มีสินค้าที่เข้าร่วมลดราคาทั้งหมด 27 รายการ ลดราคาสูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์ เช่น อุปกรณ์กีฬา ชุดเกมเพื่อการศึกษา อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา ไม้พลอง เป็นต้น

ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการมี 7 ราย ได้แก่

 1. ตราศึกษาภัณฑ์
 2. ตราสมอ
 3. ตราน้อมจิต
 4. ตราสมใจนึก
 5. ตรานันยาง
 6. ตราบาจา
 7. ตราแพน/พีเอส จูเนียร์

ผู้จำหน่ายทั้งห้างค้าส่ง ค้าปลีก และโมเดิร์นเทรด ที่เข้าร่วมโครงการมี 13 ห้าง ได้แก่

 1. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
 3. บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 5. บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 7. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 8. บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด
 9. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด
 11. บริษัท สหลอว์สัน จำกัด
 12. ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส์
 13. บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

สำหรับโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 5 Back to School” ได้เริ่มลดราคามาตั้งแต่ 15 มิ.ย. 2563 และจะสิ้นสุด 15 ก.ค. 2563 รวมระยะเวลา 1 เดือน หากผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้เตรียมของเปิดเทอมให้บุตรหลาน สามารถไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาพิเศษนี้ได้