รวมช่องทางบริจาค และมาตรการรัฐเยียวยาน้ำท่วมอุบลฯ

ช่องทางบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ

จุดรับบริจาค ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จุดรับบริจาค ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี โดยสิ่งของที่ขอรับบริจาค ได้แก่ มุ้ง เต็นท์นอน สำหรับผู้อพยพ, ยาทากันยุง, ยาทาน้ำกัดเท้า, ห้องน้ำชั่วคราว, อาหารสัตว์ (สุนัข/แมว)

ชื่อบัญชี รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 985–5–03191–1 โดยติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4534-4605

โรงพยาบาลวารินชำราบ

โรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชรานี เปิรับบริจาคเงินผ่านทาง ชื่อบัญชี โรงพยาบาลวารินชำราบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2562 ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-0-67605-0 สำหรับสิ่งของขาดแคลนได้แก่ พลาสเตอร์ปิดแผล, โลชั่นทากันยุง, ยาสามัญประจำบ้าน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เปิดรับบริจาคสิ่งของ บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก และเปิดรับบริจาคเลือด ที่ธนาคารเลือด เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอต่างๆ ทำให้หน่วยออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ไม่สามารถออกรับบริจาคได้ ทำให้ขณะนี้จำนวนโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรักษาผู้ป่วย โดยผู้บริจาคโลหิตที่บริจาคครบ 3 เดือน หรือมีความพร้อมตามเกณฑ์บริจาคโลหิต ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาคนไข้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.

เพจอุบลวันนี้

เพจอุบลวันนี้ อีกหนึ่งช่องทางที่คอยอัพเดทสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดอุบลราชธานีแบบ Real Time เปิดช่องทางการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อบัญชี อุบลวันนี้ รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ธนาคารกรุงไทย สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี เลขที่บัญชี 850-0-22234-4

เพจลูกอีสาน อุบลราชธานี

เพจลูกอีสาน อุบลราชธานี ขอรับบริจาคสิ่งของ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเยาวชนอาสาร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จาก ม.อุบล ชมรมต่างๆ และ ม.ราชภัฎอุบลฯ สามารถติดต่อบริจาคสิงของได้ที่ จุดรับบริจาคสิ่งของ ดังนี้ 1.คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตึกใหม่ ชั้น 1 / 2.ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน อาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี (หมายเลขบัญชี 441-1-29850-8 กองทุนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ธ.กรุงศรี)

เพจ Foodtech MSU

อาจารย์อัศวิน อมรสิน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับบริจาคเงินเพื่อทำอาหารสำเร็จรูป ชนิดไม่เน่าเสียเก็บนอกตู้เย็นได้ 2 ปี (ข้าวเหนียวหมูทอด/ขนมจีนน้ำยา) บรรจุเพ้าซ์ เพื่อช่วยบรรเทาผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ห่างไกล จ.อุบลราชธานี ชื่อบัญชี อัศวิน อมรสิน ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 011-340-841-3

เทศบาลนครนนทบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี ตั้งจุดรับบริจาคเงินและข้าวสาร อาหารแห้ง ที่สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น1 ซอย รัตนาธิเบศร์ 6 ตำบลบางกระสอ ตำบลตลาดขวัญ นนทบุรี เวลา 08.30-16.30 น. และจุดรับบริจาค ดังนี้ ตลาดจิตเทวัญ, ตลาดสมบูรณ์สุข, ตลาดกองสลาก, ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี, ท่าน้ำนนทบุรี

กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

บริจาคผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สามารถบริจาคผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทรูวอเล็ท rabbit LINE Pay เคานเตอร์แคชเชียร์บิ๊กซี และผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติม www.redcrossfundraising.org สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทร. 0-2256-4440-3, 0-2255-9911 และ 0-2251-1218

สายการบิน THAI Smile

สายการบิน THAI Smile ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคอีสาน รับขนส่งเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย ทั้งนี้ การบรรจุสิ่งของบริจาคขอให้อยู่ในหีบห่อมิดชิด มีน้ำหนักชิ้นละไม่เกิน 30 กิโลกรัม ไม่รับอาหารสดทุกกรณี สามารถนำไปส่งได้ที่แผนกรับขนส่งสินค้าในประเทศ อาคารคลังสินค้าภายในประเทศของการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-137-4521-3 ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมรับบริจาคอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และสิ่งของจำเป็น สิ่งของจะต้องมีน้ำหนักห่อละไม่เกิน 20 กิโลกรัม บรรจุสิ่งของในหีบห่อให้มิดชิด ไม่รับอาหารสดทุกชนิด เพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 11-16 ก.ย.นี้ ที่คลังสินค้า ไทย ไลอ้อน แอร์ สนามบินดอนเมือง ในเวลาทำการ 08.30-16.30 น. โทร. 02-529-9839

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

ชื่อบัญชี บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 054-1-22654-0 ประเภทออมทรัพย์

*อัพเดต บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เปิดบัญชีเพิ่มเนื่องจากบัญชีก่อนหน้าเกิดการขัดข้อง คนโอนเยอะ เป็น ชื่อบัญชี บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 706-103-779-3 ประเภทกระแสรายวัน

มาตรการรัฐเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ

รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบทางราชการ เช่น ค่าช่วยเหลือการดำรงชีพเบื้องต้น ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพที่เสียหาย ค่าชดเชยพื้นที่เกษตร ประมง ปศุสัตว์เสียหาย เป็นต้น

  • หากมีผู้เสียชีวิตครอบครัวจะได้รับเงินตามหลักเกณฑ์รายละ 50,000 บาท
  • ส่วนกรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจะได้เงินช่วยเหลือประมาณ 200,000 บาทต่อหลั เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
  • บ้านเรือนที่เสียหายบางส่วน จะช่วยเหลือตามความเป็นจริงตั้งแต่ 15,000-70,000 บาท
  • รวมทั้งยังมีการช่วยเหลือจากสถาบันเฉพาะกิจต่างๆ เช่น ธ.ก.ส. ธอส. ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ผ่านมา จึงขอให้พี่น้องผู้ประสบภัยมั่นใจได้ว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอน