จุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ “ไอซ์แลนด์” เป็นชาติแรกในโลกที่จ่ายค่าจ้างชาย-หญิงเท่ากัน

แม้ว่าไอซ์แลนด์จะเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรราว 330,000 กว่าคน แต่พวกเขากำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ทั่วโลกต้องหันมามองอีกครั้ง หลังจากในอดีต เคยมีการรวมตัวกันประท้วงหยุดงานของเหล่าพนักงานที่เป็นผู้หญิงในทุกแห่ง เมื่อเดือนตุลาคม ปี 1975 เพื่อเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมกันในเรื่องค่าจ้างมาแล้ว

ล่าสุด ไอซ์แลนด์ กำลังจะเป็นชาติแรกของโลกที่เตรียมออกกฎหมายให้บริษัทจ่ายค่าแรงพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีเรื่อง “เพศ” รวมถึงความหลากหลายทางเพศ และเชื้อชาติ มาเป็นข้อจำกัด เหมือนที่ผ่านมา

กฎหมายฉบับใหม่นี้ เตรียมนำเข้าที่ประชุมรัฐสภาภายในเดือนนี้ โดยคาดว่าจะผ่านร่างและบังคับใช้ได้ภายในปี 2022 ซึ่งจะบัญญัติให้บริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 25 คนขึ้นไป ต้องจ่ายเงินพนักงานให้เท่าเทียมกันสำหรับงานในตำแหน่งเดียวกัน

ทั้งนี้ แม้ว่าองค์กร World Economic Forum จะยกให้ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุดในโลก แต่กลับน่าตกใจ เมื่อพบว่าผู้หญิงได้รับเงินเดือนน้อยกว่าผู้ชายในตำแหน่งงานเดียวกัน เฉลี่ยอยู่ที่ 14-18 เปอร์เซ็นต์