เดี่ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวฝนตก ดูแลตัวเองอย่างไรดี

แม้ว่าตอนนี้บ้านเราอยู่ในช่วงหน้าร้อน แต่สภาพอากาศในช่วง 2 วันมานี้ กลับมีทั้งฝนตก และอากาศหนาวเย็น ซึ่งเป็นผลพวงมาจาก “พายุฤดูร้อน” นั่นเอง ทำให้หลายคนปรับตัวไม่ทัน และเจ็บป่วยไปตามๆ กัน

อากาศแปรปรวน ระวัง “ไข้หวัดใหญ่”
อากาศแบบนี้ มักจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ที่พบได้บ่อยในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูลจากกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่ากลุ่มที่มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนอื่นๆ ได้แก่ เด็กๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี, ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป, หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรั้ง อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคเบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง

สังเกตอาการของ “ไข้หวัดใหญ่”
ผู้ที่ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ สังเกตได้ว่าจะมี ไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ อ่อนเพลียมาก เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอแห้งๆ ซึ่งในเด็กอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงได้ หากอาการไม่รุนแรงจะหายป่วยได้เองภายใน 5-7 วัน แต่หากมีภาวะแทรกซ้อน ก็อาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ จึงต้องระวังกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ และหากพบว่าอาการรุนแรงหรือไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบพบแพทย์ทันที

ดูแลตัวเองอย่างไร ในสภาพอากาศแปรปรวน
หากไม่อยากให้เจ็บป่วยในสภาพอากาศที่แปรปรวน กรมควบคุมโรค มีคำแนะนำในการดูแลตนเอง และปฏิบัติตัวดังนี้
1.กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
2.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
3.กินอาหารปรุงสุกใหม่ กินร้อน ช้อนกลาง
4.หมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อขจัดเชื้อโรคที่ติดมากับมือ
5.รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสม สวมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศ
6.หลีกเลี่ยงสถานที่มีคนแออัด เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สวนสนุก
7.หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท

ภาพจาก pixabay