คนทำงานหมดไฟ เพราะเชื่อมต่อกันมากเกินไป

ในยุคนี้เรามักเห็น ผู้คนบ่นผ่านโซเชียลมีเดีย ว่ารู้สึก “Burnout หรือ ภาวะหมดไฟ” สภาวะเช่นนี้หมายถึงอะไร และทำไมคนในยุคนี้ถึงเป็นกันมาก เริ่มกันที่ความหมายของคำว่า Burnout หรือ ภาวะหมดไฟ หมายถึง สภาวะที่บุคคลรู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ อันเกิดจากการทำงานที่มากเกินไปหรือต่อเนื่องยาวนานจนไม่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความรู้สึกว่าตนเองขาดความสำเร็จในสิ่งที่ทำ

สาเหตุที่ทำให้ภาวะหมดไฟเกิดขึ้นมากในยุคนี้ มีหลายประการแต่ที่ชัดเจนที่สุดและมักจะเกิดขึ้นกับคนทำงานคือสี่ประการนี้

  • ภาระงานที่มากขึ้น

เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้การทำงานมีความต้องการสูงขึ้น และหลายคนต้องทำงานมากขึ้นเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

  • การเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง

การใช้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟนทำให้คนสามารถติดต่อและทำงานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเมื่อไร ส่งผลให้ไม่มีเวลาว่างจริง ๆ

  • ความกดดันทางสังคมและเศรษฐกิจ

ความคาดหวังจากสังคมและความต้องการในชีวิตประจำวันที่สูงขึ้น ทำให้หลายคนรู้สึกกดดันและต้องพยายามทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ

  • การขาดสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

หลายคนพบว่าเวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการทำงาน จนไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการพักผ่อนหรือทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ

วิธีรับมือกับภาวะหมดไฟ

1. จัดการเวลาและงาน

วางแผนการทำงานและจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน พยายามแบ่งเวลาให้กับการพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชอบ

2. พักผ่อนให้เพียงพอ

พักผ่อนให้เพียงพอทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การนอนหลับอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย และการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย

3. ปรึกษาและพูดคุยกับคนรอบข้าง

การพูดคุยและปรึกษากับเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานสามารถช่วยลดความเครียดและความกดดันได้

4. ฝึกทักษะการจัดการความเครียด

เช่น การฝึกสมาธิ การทำโยคะ หรือการปฏิบัติกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความสุข

5. ขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพ

หากรู้สึกว่าภาวะ Burnout รุนแรง ควรพิจารณาการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาหรือแพทย์

การรับมือกับภาวะ Burnout ต้องใช้ความพยายามและความเข้าใจในตนเอง ควรใส่ใจและดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะนี้ขึ้น