มารู้จักกับแพลตฟอร์ม “คนทำงาน” หรือ Khon Tham Ngan

แพลตฟอร์ม “คนทำงาน” คือบริการดิจิทัลภาครัฐ ที่ให้บริการสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ พนักงานประจำที่ต้องการหารายได้เสริม หรือผู้ว่างงานที่มีทักษะความสามารถในการรับจ้างทำชิ้นงานหรือการให้บริการ ให้มีแหล่งลงประกาศรับจ้างทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งาน มีรายได้ โดยงานที่ลงประกาศจะเป็นลักษณะงานฟรีแลนซ์ (Freelance) ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม “คนทำงาน” ยังให้บริการแก่

 • ผู้ว่าจ้างที่ต้องการหาผู้รับงานอิสระ ซึ่งได้ลงประกาศรับจ้างทำชิ้นงานหรือการให้บริการ ที่มีผลงานความสามารถ ตรงกับที่ตนต้องการ โดยมีประกาศงานที่แบ่งตามหมวดหมู่งานที่หลากหลาย เช่น Graphic & Design, การตลาดและโฆษณา, พิมพ์/เขียน/แปลภาษา, ภาพและเสียง, Web & Programming, ปรึกษาและแนะนำ, การให้บริการ, รับจัดทำสินค้าและอาหาร, งานช่างนอกสถานที่, การสอน เป็นต้น 
 • เพื่อสะดวกในการค้นหางานที่ต้องการ สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม “คนทำงาน” ได้ทั้งบนเว็บไซต์ https://คนทำงาน.doe.go.th หรือ https://khonthamngan.doe.go.th บน Mobile Application ระบบ Android (Play Store) และ iOS (App Store) ค้นหาคำว่า คนทำงาน หรือ Khon Tham Ngan หรือ Khonthamngan
 • ผู้รับงานอิสระและผู้ว่าจ้างในแพลตฟอร์มนี้ ผ่านการคัดกรองยืนยันตัวตนมาแล้ว สามารถระบุตัวตนตรวจสอบได้ และที่สำคัญแพลตฟอร์มนี้ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

จุดเด่นของแพลตฟอร์ม “คนทำงาน”

 1. ความน่าเชื่อถือของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้รับงานอิสระ/ผู้ว่าจ้าง บนแพลตฟอร์ม “คนทำงาน” ผ่านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ด้วยฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนจากกรมการปกครอง มีการยืนยันด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมล ผ่านทางรหัส OTP จึงสามารถตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลได้ และนอกจากการยืนยันตัวตนพื้นฐาน 3 อย่างข้างต้น ผู้ลงทะเบียนสามารถยืนยันตัวตนให้ตัวเองมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อีก 2 ระดับ คือ การยืนยันตัวตนด้วยประวัติอาชญากรรม และการมายืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานจัดหางาน
 2. มีฟังก์ชัน แชต สำหรับให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับงานอิสระพิมพ์สนทนาผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงฟังก์ชัน ใบเสนอราคา ซึ่งผู้รับงานอิสระสามารถสร้างใบเสนอราคาผ่านเมนูที่อยู่ในแชตได้
 3. อัปเดตสถานะของงาน
 4. มีระบบการให้คะแนนรีวิวในแต่ละงาน ทั้ง 2 ฝ่าย
 5. แพลตฟอร์ม “คนทำงาน” ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ทำไมต้องลงทะเบียนใช้งาน แพลตฟอร์ม “คนทำงาน”

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้งานแพลตฟอร์ม “คนทำงาน” โดยสามารถดูประกาศงานต่าง ๆ ที่มีผู้ลงประกาศเพื่อรับจ้างงานไว้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้งาน แต่หากมีความประสงค์ที่จะลงประกาศเพื่อรับจ้างงาน จะต้องลงทะเบียนใช้งานในสถานะ “ผู้รับงานอิสระ” และหากมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างงาน จะต้องลงทะเบียนในสถานะ “ผู้ว่าจ้าง” โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับแจ้งผลพิจารณาการอนุมัติ ภายใน 2 วันทำการ หลังจากได้ส่งข้อมูลการลงทะเบียน

คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียนใช้งาน แพลตฟอร์ม “คนทำงาน”

1. ที่อยู่ปัจจุบัน ให้กรอกที่อยู่ที่พัก ณ ปัจจุบัน เนื่องจากแพลตฟอร์มจะใช้ที่อยู่นี้เป็นฐานในการที่ผู้ลงทะเบียนจะติดต่อกับสำนักงานจัดหางานพื้นที่ กรณีที่ต้องการไปยืนยันตัวตน ณ สำนักงานจัดหางาน หรือติดต่อสอบถาม ขอคำแนะนำการใช้งานต่าง ๆ

2. การลงทะเบียนในสถานะ “ผู้รับงานอิสระ” ในส่วนของการกรอกข้อมูล คุณสมบัติและความสามารถ และใบรับรอง/ใบอนุญาต/รางวัล แนะนำให้กรอกข้อมูลให้ครบ (ถ้ามี) โดยควรเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกับงานที่ประกาศรับจ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับจ้างงาน จากการที่ผู้ว่าจ้างจะเห็นข้อมูลคุณสมบัติและความสามารถที่กรอก และใบรับรอง/ใบอนุญาต/รางวัล ที่ได้กรอกไป

3. คำแนะนำสำหรับการลงประกาศงาน

 • การเลือกหมวดหมู่งาน ควรลงประกาศงานให้ตรงกับหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเห็นงานของคุณง่ายขึ้น กรณีผู้สนใจว่าจ้างดูประกาศงานตามหมวดหมู่งานบนแพลตฟอร์ม “คนทำงาน”
 • การตั้งชื่องาน ควรตั้งชื่องานให้น่าสนใจและชัดเจนเกี่ยวข้องกับงานที่รับจ้าง เพื่อสร้างความโดดเด่นและดึงดูดผู้ว่าจ้างให้สนใจงานของคุณ
 • คำอธิบายเกี่ยวกับงาน ควรบรรยายลักษณะของงาน วิธีการทำงานให้ชัดเจน สร้างความแตกต่างจากผู้รับงานอิสระรายอื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าจ้างได้ง่ายขึ้น
 • รูปภาพผลงาน ให้เป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับงานที่ลงประกาศรับจ้าง มีความคมชัด ไม่เบลอ ไม่แตก

4. การชำระเงินค่าจ้างทำงาน ผู้รับงานอิสระกับผู้ว่าจ้างตกลงเงื่อนไขการชำระเงิน และช่องทางการชำระเงินกันเองได้เลย ไม่มีการชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม “คนทำงาน”