Wednesday, July 24, 2024
Home Tags The Escape of the Seven

Tag: The Escape of the Seven

The Escape of the Seven บาปใดที่ก่อไว้ มันจะตามทันในที่สุด

คน 7 คน ที่มีแรงปรารถนามากมาย เลือกเหยื่อคนเดียวกันเพื่อให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่กลายเป็นว่าพวกเขาต้องเตรียมตัวโดนลงทัณฑ์ หลังจากที่เด็กสาวหายตัวไป