Sunday, May 26, 2024
Home Tags Queen of Divorce

Tag: Queen of Divorce

Queen of Divorce ยินดีด้วยนะคะที่ได้ “หย่า”

"เธอ" เป็นอดีตทนายผู้เชี่ยวชาญคดีหย่าร้าง ทั้งเรื่องราวของลูกความและประสบการณ์ตรงที่ถูกอดีตสามีหักหลัง วันนี้เธอกลับมาฟาดในฐานะ "ราชินีหย่าร้าง"