Tuesday, April 16, 2024
Home Tags PepsiCo Positive

Tag: PepsiCo Positive

“เป๊ปซี่โค ประเทศไทย” เดินหน้าขยายธุรกิจภายใต้แนวคิดสร้างความยั่งยืน

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จครบรอบ 10 ปี มุ่งดำเนินธุรกิจสร้างความยั่งยืน เตรียมเดินหน้าใช้พลังงานชีวมวลประเภทไอน้ำทดแทนก๊าซธรรมชาติ ในกระบวนการผลิต