Thursday, May 23, 2024
Home Tags NETA V

Tag: NETA V

รถเราไม่เก่าเลย : EV ตีตลาด Eco Car

Podcast "รถเราไม่เก่าเลย" โดย "ปั๊ม" ธันยเดช เกียรติศิริ สัปดาห์นี้ Neta V รถไฟฟ้าจากจีนราคา 5 แสน คู่แข่ง ORA Good Cat จริงหรือ สำรวจราคา Eco Car ปัจจุบัน

EV ตีตลาด Eco Car

NETA V คือคู่แข่งของ ORA Good Cat หรือไม่ คำตอบคือเป็นรองน้องแมวน้อย แต่คู่แข่งโดยตรงก็คือตลาดรถ Eco Car ที่รถ EV จะได้ความประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง