Wednesday, July 24, 2024
Home Tags Design Something

Tag: Design Something

COTTO ชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ‘Self-Tainable’

COTTO และ Design Something เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดแก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืนให้กับเมือง ในแนวคิด SELF-TAINABLE SELF + SUSTAINABILITY