Thursday, May 23, 2024
Home Tags Cancel Culture

Tag: Cancel Culture

วิธีรับมือกับ Cancel Culture “วัฒนธรรมขับออกจากสังคม”

""วัฒนธรรมไม่พอใจก็ขับออกจากสังคม" จะได้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าจะทำให้เรื่องราวนั้นถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางอย่างไร" จอห์นนี่ เดปป์