Wednesday, July 24, 2024
Home Tags Black Knight

Tag: Black Knight

Black Knight โลกอนาคตเราจะหมดความหวังแบบนี้ไหม?

โลกในอนาคตที่คนต้องซื้อแม้กระทั่งออกซิเจนมาหายใจ ยังคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และใครบางคนต้องการกำจัดคนกลุ่มนั้นทิ้ง เพื่อสร้างโลกที่ไร้ผู้ลี้ภัย