Thursday, June 13, 2024
Home Tags ไฟคลอก

Tag: ไฟคลอก

7 วิธี “เอาตัวรอด” เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้

"ไฟไหม้" เป็นอุบัติภัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ฉะนั้น จึงต้องมีการป้องกัน เตรียมตัวให้พร้อม และมีความรู้ในการเอาตัวรอดไว้บ้าง