Sunday, June 23, 2024
Home Tags โรคแอสเพอร์เกอร์

Tag: โรคแอสเพอร์เกอร์

“เจาะจิต ปิดเกมล่าเหยื่อ” ซีรีส์ฆาตกรรมพิสดารที่ทำให้คุณต้องปิดตา

คดีฆาตกรรมต่อเนื่อง และการทำงานร่วมกันระหว่าง "ตำรวจ นักข่าว และนิติเวช" แม้บทบาทหน้าที่จะต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ลากตัวฆาตกรออกมาลงโทษ!