Sunday, May 26, 2024
Home Tags โรคหัวใจโต

Tag: โรคหัวใจโต

“โรคนอนไม่หลับ” ภัยเงียบเสี่ยงหัวใจโต อันตรายถึงชีวิต

อาการนอนไม่หลับเรื้อรังหรือหลับ ๆ ตื่น ๆ ในช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะนอนอย่างไรก็ไม่สนิท ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้ชีวิตประจำวันของคุณลดลงและปัญหาอื่น ๆ ที่จะตามมา