Sunday, June 23, 2024
Home Tags โรคผิวหนังไหม้เกรียม

Tag: โรคผิวหนังไหม้เกรียม

4 โรคที่มาพร้อมกับฤดูร้อน

คนที่ต้องทำงานกลางแดด หรือมีเหตุจำเป็นให้ต้องเผชิญกับความร้อน ต้องหมั่นสังเกตอาการทางกายของตนเองให้มาก เพราะอาจเป็นโรคที่มาจากความร้อนแบบปัจจุบันทันด่วนได้