Friday, July 26, 2024
Home Tags โตเป็นผู้ใหญ่

Tag: โตเป็นผู้ใหญ่

ทำไมนะ? ยิ่งโตขึ้น เพื่อนของเรายิ่งเหลือน้อยลง

ยิ่งโตขึ้นเรายิ่งเหลือเพื่อนน้อยลง ทำไมจำนวนเพื่อนถึงได้แปรผกผันกับช่วงวัยของเรา เพื่อนของเราหายไปไหน และมีเพื่อนคนไหนที่จะยังอยู่ แม้ว่าไม่ได้ติดต่อกันนาน