Thursday, June 13, 2024
Home Tags แยกกลิ่น

Tag: แยกกลิ่น

แยกกลิ่น “น้ำมันรถ” กับ “หมากฝรั่ง” ไม่ได้ สัญญาณเตือน “อัลไซเมอร์”

หากเริ่มแยกกลิ่นระหว่าง “น้ำมันรถ” กับ “หมากฝรั่ง” ไม่ได้ให้ระวังเพราะเป็นสัญญาณเตือนอัลไซเมอร์