Sunday, June 23, 2024
Home Tags แพรวา 9 ศพ

Tag: แพรวา 9 ศพ

ย้อนคดีอุบัติเหตุสะเทือนจิตใจกระเพื่อมสังคม

หลายต่อหลายคดีสะเทือนขวัญที่สังคมต้องทัดทานกระบวนการยุติธรรมให้ญาติผู้ประสบเหตุได้รับการเยียวยาและการดำเนินการทางกฎหมายที่สาสม