Sunday, June 23, 2024
Home Tags เหตุระเบิด

Tag: เหตุระเบิด

ปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่ออยู่ในสถานการณ์เกิดเหตุร้ายแรง

เมื่อกำลังเกิดเหตุร้ายแรง คุณควรปฏิบัติตัวอย่างไร? เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองจากเหตุที่เกิดขึ้น และหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้