Sunday, June 23, 2024
Home Tags เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

Tag: เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ความ “เฮงซวย” ของคนไร้จิตสำนึกบนท้องถนน

อย่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ เพราะเหตุที่เกิดขึ้นนั้น ทั้งหมดเป็นเพราะความบัดซบของคนขับรถที่สักแต่ขับ สักแต่ขี่