Wednesday, August 4, 2021
Home Tags เรื่องสั้น

Tag: เรื่องสั้น

ในสังคมที่เล่าความจริงแบบ “ราโชมอน”

"คุณไม่สามารถทำให้คนที่ทำแต่เรื่องอัปยศอดสู รู้สึกอับอายกับสิ่งที่เขาทำได้ฉันใด คุณก็ไม่สามารถทำให้คนที่ไร้ยางอาย รู้สึกละอายต่อสิ่งที่เขาทำฉันนั้น มันก็เหมือนแมลงสาบที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางความโสมม อย่างไรเสียแมลงสาบก็ยังคงเป็นแมลงสาบวันยันค่ำ"