Friday, July 19, 2024
Home Tags เป็นโรค

Tag: เป็นโรค

เป็นโรคได้ง่าย ๆ เพียงเพราะอาการ “นอนไม่หลับ”

ผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ ความจำ สมาธิในการทำงานลดลง และส่งผลทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ทำให้เป็นโรคได้ง่าย ๆ