Wednesday, July 24, 2024
Home Tags เปลือก

Tag: เปลือก

โลกจอมปลอมในโซเชียลมีเดีย กับมิจฉาชีพที่ใกล้ตัวเรามากขึ้น

ข้อเท็จจริงที่เป็นจริงในโซเชียลมีเดีย นั่นก็คือ "สิ่งที่เห็น อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น" ภาพคนอวดรวยที่อยากช่วยให้คนอื่นรวยตาม อาจเป็นเพียง "เปลือก" ของมิจฉาชีพ!