Friday, July 19, 2024
Home Tags เคมีบำบัด

Tag: เคมีบำบัด

เพิ่มโอกาสรอดหลังคีโม อย่าปล่อย “ผู้ป่วยมะเร็ง” อยู่ลำพัง!

มะเร็งอาจเป็นโรคร้ายที่ทำให้ผู้ป่วยสิ้นหวังในการรักษา แต่รู้หรือไม่ว่าผู้ป่วยที่เข้าสังคม ไม่ถูกปล่อยไว้ลำพังจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น!