Wednesday, July 24, 2024
Home Tags เกรลินฮอร์โมน

Tag: เกรลินฮอร์โมน

ถ้าจะลดน้ำหนัก รู้จักฮอร์โมนหิว-อิ่ม หรือยัง?

โรคอ้วนเป็นโรคที่ต้องรักษา เพราะโรคอ้วนอันตรายกว่าที่คิด แต่หลายคนเพิกเฉยต่อน้ำหนัก ทั้งที่จริง ๆ ควรหันกลับมาปรับพฤติกรรม หรือปรึกษาแพทย์ก่อนจะสายเกินไป