Friday, May 24, 2024
Home Tags อันตรกิริยา

Tag: อันตรกิริยา

สิ่งที่ควรรู้ บริโภคสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน

ไม่ว่ายาแผนปัจจุบันหรือสมุนไพร ต่างก็มีคุณรักษาโรค แต่ผู้ป่วยที่รับประทานผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนปัจจุบันพร้อมกันโดยขาดความรู้ความเข้าใจ อาจเกิดอันตรายได้