Friday, May 24, 2024
Home Tags หวานนำ

Tag: หวานนำ

ดีเอ็นเอ อาหารไทยไม่ได้ “หวานนำ”

เอกลักษณ์อาหารไทยมีกับข้าวตรงกลางแล้วรับประทานร่วมกัน แต่ละจานมีรสชาติเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม แตกต่างกันเมื่อรวมกันในหนึ่งคำ รสชาติจะเกื้อกูลให้เกิดความอร่อย