Tuesday, July 23, 2024
Home Tags หมั่นไส้

Tag: หมั่นไส้

“ภัยความมั่น (หน้า)” เรื่องอันตรายในที่ทำงาน

"คนมั่น (หน้า)" ในที่ทำงาน เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ไม่น่าเสวนาด้วย แต่ปัญหาคือพวกเขามักไม่ค่อยรู้ตัวว่าที่เป็นอยู่คือความมั่นหน้า เข้าใจผิดว่ามั่นใจในตัวเอง