Thursday, May 23, 2024
Home Tags สูญพันธุ์

Tag: สูญพันธุ์

สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ เรื่องที่มนุษย์ควรตระหนักเป็นอันดับต้น ๆ

ด้วยเหตุจากน้ำมือมนุษย์เป็นสำคัญ สัตว์ทะเลหลากหลายชนิดได้ลดจำนวนลงอย่างน่าใจหาย

เปิดโผ สัตว์ป่าสงวนของไทยและถิ่นที่อยู่

น้ำมือมนุษย์ผู้ละโมบ ส่งผลให้สัตว์หลายชนิดลดจำนวน บ้างสูญพันธุ์ และตอนนี้มีสัตว์ชนิดใดบ้างที่มีกฎหมายคุ้มครอง