Friday, May 24, 2024
Home Tags สุรา

Tag: สุรา

“งดเหล้าเข้าพรรษา” ระยะเวลา 3 เดือนที่จะทำให้คุณได้ชีวิตใหม่

การงดเหล้าเข้าพรรษา นับเป็นกุศโลบายสำคัญในการเริ่มต้นสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับตนเอง ซึ่งการงดดื่มเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ได้ประโยชน์อะไรบ้าง มาดูกัน

รู้จักที่มา “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ กำหนดให้ตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 6 ก.ค.2563 แต่หลายคนยังไม่รู้ว่าเริ่มรณรงค์กันอย่างจริงจังมากว่า 12 ปีแล้ว!