Wednesday, July 24, 2024
Home Tags สินค้า Otop

Tag: สินค้า Otop

2 งานชอปที่ได้เลือกสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง

2 อีเวนต์งานชอป OTOP City 2023 ผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วยภูมิปัญญาไทย 16-24 ธ.ค. และ วันเกษตรก้าวหน้า '66 จากธนาคารกรุงเทพ พบสินค้าเกษตร-เกษตรแปรรูป 22 ธ.ค.

พาไปรู้จัก “G-Green” โครงการส่งเสริมการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลายคนอาจสงสัยว่า "G-Green" คืออะไร มีความสำคัญแค่ไหนในชีวิตประจำวันของเรา เป็นโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม