Saturday, April 13, 2024
Home Tags สิทธิบัตรทอง

Tag: สิทธิบัตรทอง

คนไทยทุกคนใช้บริการ 6 รายการนี้ได้ฟรี ที่ร้านยา

คนไทยทุกคนสามารถเข้ารับบริการ 6 รายการ ฟรี! เพียงยื่นบัตรประชาชน ที่ร้านยาที่มีสติกเกอร์ "ร้านยาของฉัน ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ" หรือแอปเป๋าตัง

“สิทธิบัตรทอง” รับยา “ฟรี 16 กลุ่มอาการ” ที่ร้านยาคุณภาพของฉัน

สปสช. เพิ่มทางเลือกใหม่ดูแลผู้มีสิทธิบัตรทอง “ร้านยาคุณภาพของฉัน” ที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ รับยาที่ร้านยาได้ฟรี