Wednesday, October 4, 2023
Home Tags สายสีส้ม

Tag: สายสีส้ม

ไทม์ไลน์ปมปัญหาการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม กับข้อกังขาฮั้วประมูล

ข่าวการทุจริตการประมูลเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม บางขุนนนท์-มีนบุรี มีไทม์ไลน์ปมปัญหามาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งส่อเค้าว่ามีการฮั้วประมูล ไปดูรายละเอียดกัน!

รู้จักรถไฟฟ้าสายสีส้ม ทำไมคนกรุงต้องรออีก 2 ปีถึงจะได้ใช้

รถไฟฟ้าสายสีส้ม บางขุนนนท์-มีนบุรี แม้สถานีเส้นทางสายตะวันออกจะก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบ 100% แต่ยังเปิดใช้ไม่ได้ ต้องรอสถานีเส้นทางสายตะวันตกสร้างเสร็จปี 2568