Thursday, October 5, 2023
Home Tags สกลนคร

Tag: สกลนคร

“น้ำท่วมสกลนคร” ความผิดใคร “ฝน” หรือ “คน” ?

กรณีน้ำท่วมจ.สกลนคร ซึ่งถือว่าหนักที่สุดในรอบ 20 ปีนั้น ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นความผิดของใคร