Friday, July 26, 2024
Home Tags วิชาชีพ

Tag: วิชาชีพ

TIJ ระดมศิลปิน NFT หลังกำแพง วาดโอกาสชีวิตใหม่

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังผ่านโครงการ NFTxPrison Project ให้ความรู้ NFT เตรียมความพร้อมในการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม