Sunday, May 26, 2024
Home Tags วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก

Tag: วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็ก

วัคซีนพื้นฐานสำหรับลูกน้อย ที่เด็กทุกคนควรต้องรับให้ครบ

การรับวัคซีนสำหรับเด็ก เป็นสิ่งจำเป็นที่พ่อแม่ไม่ควรละเลยเป็นอันขาด โดยควรต้องรับให้ครบตามช่วงวัยต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อโรคร้ายและร่างกายแข็งแรง